Aura-Kaivuu › Projektisuunnittelu

Ennen projektin alkua

Tarjoamme laadukasta ja huolellista työtä kohdetta kunnioittaen, ja pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Onnistunut maanrakennusurakka vaatii etukäteissuunnittelua ja kohteen arviointia. Jos olet epävarma, etkä tiedä kuinka projektisi kanssa edetä, ota yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa. Tarjoamme apua kaikkiin suunnittelun vaiheisiin.

Alustava suunnitelma

Mitä on tarkoitus tehdä? Millainen on esimerkiksi pihan kokonaissuunnitelma? Onko tontilla ongelmia, esimerkiksi sadevesien kulkeutumisessa?

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö sisältää tilattavat työt ja työsuunnitelman kuvineen. Tarjoamme apua myös tarjouspyynnön tekemiseen.

Arviointikäynti kohteessa

Arviointikäynti on aina osa prosessia. Varhaisessa vaiheessa tehty arviointikäynti vähentää virhearvioiden riskiä ja helpottaa aikataulun suunnittelua.

Rahoitussuunnitelma

Kartoita kokonaistilanne hyvin ja huomioi kaikki työvaiheet. Muista, että vanhan korjaaminen on usein kalliimpaa kuin uuden tekeminen. Varaudu mahdollisiin yllätyksiin.

Aikataulusuunnitelma

Riittävän väljä ja ennakoitu aikataulu luo edellytykset parhaalle mahdolliselle lopputulokselle.

Erityisesti salaojaremonttia suunniteltaessa projektikohde kannattaa kartoittaa hyvin. Esimerkiksi kivet, kalliot, putket ja johdot vaativat remontilta suunnittelua, lisäävät työvaiheita ja hidastavat toteuttamista. Varaudu myös yllätyksiin: hyvin usein tontilta löytyy kaivettaessa jotain, mitä maan pinnalle ei näe. 

Jos olet rakentamassa taloa, kysy viimeistään syksyllä pohjien tekoa keväälle. Pohjatyöt voidaan usein aloittaa jo talvella.

Ulkotöissä sää vaikuttaa työn laatuun, toteutusmahdollisuuksiin ja aikatauluun.

Tilauksen ja sopimuksen teko